G A L E R I E  A N I M A L & Co       P a s s i o n  f o r  A r t

 

                                TTfaine art designer - art restaurator - ceramics - artist :

 

T T faine:  has let  his creative talent for several  years and currently  focuses on painting and images.

In his work plays the abtract world a lead role, but the Architectural Abstract are dreams figures.

The are dream spirits, which induce different emotions as shocking, lovely, betrayal, cruelty, emotion and wonder.

His paintings are characterized by the subtle play of few colors.

 

 

G A L E R I E  A N I M A L & Co     P a s s i o n  f o r  A r t

 

                                Claire van Gilst   - art restaurator - ceramics - artist : 

Zij heeft naast haar werk altijd een passie gehad voor bloemen en planten maar vooral ook het dierenrijk.

Deze passie zet ze om in het maken van schilderijen en beelden.

Deze beelden worden geboetseerd in klei of was.

Vormgeven is voor haar een taal om te kunnen communiceren en emoties over te brengen

Haar werken zijn meestal realistisch maar losjes en spontaan.

De beelden ontstaan gaande weg met veel oog voor details.